HOME RO EN

ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS

Advanced Technology Systems a fost înfiinţată în anul 1992, oferind de-a lungul anilor pachete complexe de servicii care au inclus dezvoltarea de proiecte la cheie realizate în principal în domeniul tehnologiei informaţiei (IT) şi al surselor de energie regenerabilă (SER).
Preocupările ATS de a aduce pe piaţă soluţii viabile care să contribuie la creşterea eficienţei energetice şi să aducă beneficii concrete populaţiei au fost consolidate prin implicarea constantă în activităţi de cercetare-dezvoltare.
În prezent, firma este partener în proiectul „Sistem inteligent de asistare a deciziilor aplicat în reţelele electrice de joasă tensiune cu producere distribuită din surse de energie regenerabilă” ca dezvoltator al acestui sistem.
Detalii: InDesEn

Ca dezvoltator software, ATS a realizat şi implementat soluţii de eGovernment pentru piaţa administraţiei publice locale. ATS este producătorul sistemului informatic integrat ATLAS dedicat administraţiei publice locale, ce include modulul de plată electronică prin Internet şi oficiile Poştei Române. Acest produs are recunoaşteri naţionale (premii ANIAP, Microsoft, Binary), precum şi o recunoaştere internaţională ( premiul I la secţiunea ICT - PIRELLI INTERNETional AWARD 2003).
Detalii: ATS
Copyright © 2024 Advanced Technology Systems. All rights reserved