HOME RO EN

LIN IMPEX

SC Lin Impex S.R.L. este o societate cu capital privat românesc, înfiinţată în 1994 şi este atestată S.C. ELECTRICA S.A. ca furnizor de produse şi servicii. Obiectul principal de activitate îl reprezintă proiectarea şi execuţia instalaţiilor electrice pentru clădiri civile şi industriale: centre de afaceri, vile rezidenţiale, birouri, magazine prezentare şi comerciale, restaurante, hale, birouri şi depozitare.
Execuţia acestor lucrări se asigură la un nivel de performanţă corespunzător exigenţelor tehnice solicitate de standardele şi legislaţia în vigoare.
Activităţile şi lucrările societăţii sunt executate cu personalul de înaltă şi medie calificare precum şi subantreprenori de specialitate, cu experienţă acumulată la lucrări cu caracter deosebit.
Angajaţii societăţii precum şi colaboratorii sunt calificaţi în urmatoarele meserii: dirigenţie de şantier, constructori, instalatori, sudori, lăcătuşi mecanici, etc. Conducerea firmei prin serviciul de aprovizionare asigură echipamentul de protecţie şi de lucru conform prevederilor normativului cadru nr. 57 / 1991 al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale - Departamentul Protecţiei Muncii.
Execuţia lucrărilor se realizează pe bază de grafice cu termene intermediare şi se armonizează cu posibilitatile de asigurare de catre beneficiari a resurselor financiare. La realizarea lucrărilor sunt respectate prevederile standardelor în vigoare pentru fiecare tip de lucrare în parte.
Interesul societăţii noastre pentru respectarea angajamentelor asumate prin contract se manifestă prin atenţia cu care sunt selecţionaţi angajaţii si subantreprenorii, pentru a fi asigurate calitatea şi ritmul de execuţie ale lucrării care să satisfacă cât mai bine cerinţele beneficiarilor.
Atat proiectarea cât şi execuţia se adaptează în permanenţă cerinţelor pieţei şi nivelului tehnic în continuă creştere al tehnologiilor avansate şi al materialelor de construcţii folosite la cele mai diverse lucrări de instalaţii.
Dotările foarte bune şi specialiştii cu vechime în acest domeniu, competenţa şi seriozitatea lor, calitatea serviciilor prestate au contribuit la bunul renume al societăţii în domeniul electric.
Copyright © 2024 Advanced Technology Systems. All rights reserved