HOME RO EN

CONSULTANŢĂ


  SUNRES Group oferă servicii de consultanţă în vederea realizării unei investiţii de succes, oferind informaţii noi din domeniul energiei regenerabile şi în special din domeniul energiei solare şi îndrumare în vederea alegerii celor mai optime soluţii.
  SUNRES Group oferă consultanţă pe parcursul tuturor etapelor proiectului de construire a parcului fotovoltaic.
  SUNRES Group oferă consultanţă cu privire la:
  - Parc fotovoltaic la cheie
  - Calcul producţie energie
  - Vânzare/cumpărare parc fotovoltaic
  - Alegerea terenului pe care se va amplasa viitorul parc
  - Autorizaţii şi avize pentru parcurile fotovoltaice
  - Ce reprezintă certificatele verzi, cum şi unde se pot tranzacţiona
  - Vânzare energie produsă
  - Soluţii pentru echipamente şi conexiuni
  - Soluţii de finanţare
  CONSULTANŢĂ TEHNICĂ

  SUNRES Group oferă soluţii tehnice privind optimizarea proiectului aflat în diferite faze de implementare în scopul obţinerii unui randament maxim posibil, soluţii ce se referă la:
  - Consiliere cu privire la planificarea, proiectarea şi dimensionarea parcului fotovoltaic;
  - Date referitoare la tehnologiile utilizate: identificarea componentelor principale pentru modulele fotovoltaice, caracteristici tehnice ale panourilor, invertoarelor, etc, utilizate;
  - Modul de alegere al terenului, precum şi potenţialul solar al acestuia;
  - Informaţii privind specificul amplasamentului şi al structurii reţelei electrice;
  - Elaborarea soluţiei de conectare la SEN, determinarea şi evaluarea cerinţelor de reţea;
  - Determinarea producţiei de energie electrică a SRE şi veniturile din exploatare.
  - Informaţii referitoare la documentaţia tehnică necesară realizării parcului fotovoltaic ce cuprinde: proiectul tehnic, caietele de sarcini şi documentaţia tehnică pentru autorizarea construcţiei (DTAC) elaborate conform normelor în vigoare. Sunt incluse proiectul de arhitectură, dimensionarea instalaţiei electrice, a fundaţiilor, a confecţiilor metalice de susţinere, comunicaţiile, instalaţiile civile ale amplasamentului, amenajarea terenului, împrejmuirea.
  Prin evaluarea resurselor şi dimensionarea corectă a echipamentelor se reduce costul investiţional şi creşte producţia de energie electrică produsă din surse regenerabile făcând investiţia să aibă un randament ridicat.
  CONSULTANŢĂ ADMINISTRATIVĂ

  SUNRES Group se ocupă şi de întocmirea documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţiilor sau avizelor necesare dezvoltării parcului fotovoltaic, ce cuprinde:
  a. Documentele emise de către administraţia judeţeană sau administraţia publică locală, după caz:
  - certificat de urbanism – inclusiv specificarea tuturor avizelor obţinute, în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările;
  - autorizaţia de construcţie, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare.
  b. Documentele emise de către Autoritatea de Mediu:
  - acord de mediu - emis în temeiul HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului asupra mediului a anumitor programe şi proiecte de mediu;
  - aviz de mediu.
  c. Documentele emise de operatorul de reţea la care capacitatea trebuie conectată:
  - aviz de amplasament – emis în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 48/2008 privind metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament;
  - aviz tehnic de racordare – emise în conformitate cu Regulamentul privind conectarea utilizatorilor la reţeaua electrică de interes local, aprobat prin HG nr. 90/2008.
  d. Documentele eliberate de către ANRE

  - Autorizaţia de înfiinţare:
  - în conformitate cu Regulamentul pentru acordarea de licenţe şi autorizaţii în sectorul energetic, aprobată prin HG nr. 540/2004, cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin HG nr. 553/2007;
  - numai pentru capacităţile de energie cu o putere instalată mai mare de 1 MW;
  - Licenţă de producţie SER-E
  - în conformitate cu Regulamentului de acordare a licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin HG nr. 540/2004, cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin HG nr. 553/2007;
  - Calificare pentru a genera electricitate din SER
  - în conformitate cu Regulamentul de calificare pentru a genera electricitate în principal din surse regenerabile de energie, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 39/2006.

  Mai pot fi realizate şi următoarele tipuri de studii:
  - Studiul geotehnic;
  - Studiul topografic;
  - Studiu de impact;
  - Studiu hidrologic;
  - Studiu de biodiversitate;
  - Aviz de gospodărire a apelor;
  - Aviz pentru drumuri judeţene/naţionale.
  CONSULTANŢĂ FINANCIARĂ

  SUNRES Group oferă consultanţă financiară privind soluţiile de finanţare dorite de client venind în sprijinul acestuia cu informaţii necesare despre alegerea celei mai rentabile surse de finanţare.
  Consultanţa financiară presupune:
  - Realizarea analizei viabilităţii şi oportunităţii proiectului pe criterii tehnologice, ecologice, economice şi comerciale;
  - Analiza eficienţei economice preliminare şi evaluarea indicatorilor economici şi de mediu;
  - Analiza financiară a proiectului cu determinarea limitelor de rentabilitate şi clasarea pe piaţa de energie;
  - Analize de risc investiţional şi operaţional;
  - Analiza opţiunilor de comercializare a energiei electrice produse şi recomandări privind maximizarea profitului;
  - Sprijin în fundamentarea şi susţinerea în faţa instituţiilor şi a fondurilor de finanţare a proiectelor de investiţii în parcuri fotovoltaice;
  - Implementarea schemelor de sprijin aplicabile pentru proiectele de SRE şi în special pentru proiectele privind energia solară (certificate verzi).
  CONSULTANŢĂ JURIDICĂ

  SUNRES Group oferă asistenţă juridică în ceea ce priveşte implementarea proiectelor de parcuri fotovoltaice sau a instalaţiilor fotovoltaice, axându-se pe:
  - Obţinerea autorizaţiilor de înfiinţare şi Licenţa de producător conform Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în domeniul energie emis de către ANRE
  - Acreditarea producătorilor de energie electrică conform Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi emise de ANRE.
  - Întocmirea raportului de due-diligence ce cuprinde gradul de conformare al persoanei juridice/persoanei fizice la legislaţia de mediu în vigoare.Copyright © 2024 Advanced Technology Systems. All rights reserved