HOME RO EN

MENTENANŢĂ

Serviciile de operare şi mentenanţă completează pachetul de servicii oferite de către SUNRES Group. Echipa tehnică se va ocupa atât de punerea în funcţiune a parcului fotovoltaic, precum şi de mentenanţa acestuia, ce cuprinde întregul set de teste, supervizarea punerii în funcţiune, operarea parcului şi monitorizarea acestuia.
Pentru a beneficia de un randament maxim, instalaţiile necesită o permanentă mentenanţă, ce vizează:
- curăţarea panourilor solare pentru a capta cât mai bine radiaţia solară;
- întreţinerea şi curăţarea periodică a cabinelor cu invertoare;
- înlocuirea periodică a consumabililor şi alte activităţi specifice.
Pentru a putea realiza un set complet şi corect de măsurători pe o perioadă îndelungată de timp (>1 an), SUNRES Group realizează şi serviciul de OMS – Operare, Mentenanţă şi Service a instalaţiei fotovoltaice. După instalarea şi punerea în funcţiune a sistemului, funcţionarea perfectă este esenţială pentru corectitudinea măsurărilor.
SUNRES Group va monitoriza în permanenţă energia produsă de instalaţia fotovoltaică şi va ţine evidenţa tuturor parametrilor şi a valorilor înregistrate.
Prin intermediul sistemului de monitorizare se oferă un control rapid şi sigur, permiţând operatorilor de reţea şi ai parcului fotovoltaic, menţinerea valorilor ţintă pentru a putea răspunde cerinţelor de la centrala electrică şi de la reţea, acesta conţinând algoritmi mai inteligenţi şi mai rapizi de comunicare.
Activitatea de mentenanţă cuprinde şi următoarele aspecte:
- prelevarea de eşantioane de măsură, transmiterea la distanta şi arhivarea acestora în documente electronice lunare şi anuale;
- procesarea datelor şi emiterea de buletine de măsurători lunare şi anuale;
- elaborarea rapoartelor informative periodice privind legislaţia în vigoare;
- măsurători lunare ale parametrilor de exploatare şi întocmirea fişe de întreţinere;
- calibrări lunare/anuale ale aparatelor de măsură;
- monitorizare online.
În cazul garanţiei mentenanţa se referă strict la punerea în funcţiune a instalaţiei fotovoltaice şi garantarea funcţionării în condiţii optime pe perioada garantată, cu intervenţii gratuite, dacă apar probleme din culpa executantului.
În cazul contractului de service sau a intervenţiilor contra cost, mentenanţa se referă la intervenţia pentru remedierea eventualelor probleme apărute din cauze străine executantului.
Copyright © 2024 Advanced Technology Systems. All rights reserved